Forklaringsvariabel

Variabelen vi søker å forklare virkningen av på den avhengige variabelen. Også omtalt som uavhengig variabel.