Lineær regresjon

Lineær regresjon er en analysemetode som benyttes for å studere effekten av flere forklaringsvariabler på en såkalt avhengig variabel. I lineær regresjon er den avhengige variabelen som regel en kontinuerlig variabel, som for eksempel inntekt eller vekt.