Virkedagskorrigerte tall

Tallseriene korrigeres for antall virkedager i forbindelse med at påsken inntreffer ulikt mellom 1. og 2. kvartal fra år til år.