Industrimaskiner

Industrimaskiner er summen av undergruppe 71-74 i SITC-nomenklaturen