A-ordningen

Dette er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. SSB får dermed opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen i stedet for flere ulike kilder som tidligere. På grunn av denne omleggingen er 2015 og 2016 årgangen ikke helt sammenliknbare med foregående år mht. sysselsetting.