Omsetning per selde rom

Utrekna frå losjiomsetning utan mva over mengda selde rom.