Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel mars-mai 2018 mot desember 2017-februar 2018. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.