Sosialhjelp i Oslo

For Oslo ligger tall for st√łnadslengder for 2016 for lavt pga. omlegging til nytt fagsystem.