Materialattvinning

Utnytting av avfallet slik at materialet vert behalda heilt eller delvis. Eit døme er produksjon av skrivepapir frå innsamla returpapir.