Endringer i antall årsverk

Økning eller mer presist nettoendringer i antall avtalte årsverk. Det er tusenvis av personer som slutter å jobbe innen omsorgstjenestene og tusenvis som begynner å jobbe her hvert år. Samtidig er det mange som endrer stillingsprosent. Hvis samlet økning i antall årsverk for en gruppe er større enn samlet nedgang for samme gruppe har vi en nettoøkning for gruppen. Hvis det ansettes 10 menn i full stilling og 4 menn endrer fra halv til hel stilling gir det en økning på 12 årsverk for menn. Hvis det i samme periode slutter 8 menn i full stilling og to menn går fra hel til halv stilling, vil dette gi en nedgang i antall årsverk for menn på 9 årsverk. Nettoeffekten av dette er at antall årsverk for menn har økt med 3 årsverk (12 minus 9= 3).