Kommunale omsorgstjenestene

Omsorgstjenestene inkluderer kommunalt ansvarsområde med tjenester i sykehjem, omsorgsboliger og lignende, hjemmesykepleie, praktisk bistand (for eksempel hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistent), eldresentre og dagsentre, aktivisering, støttekontakt med mer. Også støttefunksjoner til disse tjenestene, som administrasjon, rengjøring og drift, er inkludert.