Avtalte årsverk

Årsverk/avtalte årsverk omfatter det som er avtalt i arbeidskontrakten uavhengig av fravær som skyldes for eksempel legemeldt sykefravær eller fødselspermisjoner. Overtidsarbeid og vakter utover avtalt stilling påvirker ikke verdien på variabelen. Beregnes ved hjelp av avtalt stillingsprosent i en referanseuke i midten av november. Hvis avtalt stilling er 100 prosent, regnes det som ett årsverk.