Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Programmet er toårig og foregår på fulltid. Deltakerne har krav på en introduksjonsstønad som er fastsatt til 2G (grunnbeløpet i folketrygden).