Arbeidsinnvandrere

Innvandrere som har arbeid registrert som grunnlag for oppholdstillatelsen i Norge. Opplysninger er hentet fra Utlendingsdatabasen i (UDB) i Utlendingsdirektoratet (UDI) der vedtaksgrunn er viktigste enkeltvariabel.