Barnefamilier i laveste inntektskvartil

Barnefamilier (par med barn der yngste barn er i alderen 0-19 år) som tilhører de 20 prosentene (første kvintil) av barnefamilier medlavest inntekt etter skatt per forbruksenhet i husholdningen.