Inntektskvartil

Inntektskvartilene finner vi ved å sortere personene etter inntekt (etter skatt per forbruksenhet) i stigende rekkefølge, for så å dele opp i fire like store deler. Laveste inntektskvartil er de 25 prosentene med lavest inntekt, og høyeste inntektskvartil er de 25 prosentene med høyest inntekt.