Fulltelling

Statistikken omfatter alle, ikke bare et utvalg: her alle som har vært hos fastlegene og er bosatt i Norge.