Utvalgsundersøkelse

Undersøkelsen baserer seg på et utvalg som er stort nok til at man kan si noe om alle. Levekårsundersøkelsen for 2015 er basert på et utvalg på 14 000 personer i alderen fra 16 år og eldre. Svarprosenten var 59 prosent.