Allment og uspesifisert

Allment eller multippel betyr at tre eller flere kroppsdeler/organer er berørt. Tilstander som berører én eller to kroppsdeler skal kodes til spesifikt kapittel.