Immaterielle rettigheter

Samlebetegnelse på rettigheter knyttet til patent, design og varemerke.