Plasserte utanfor heimen

Desse tiltaka frå barnevernet er plasseringstiltak:

1. Institusjon

2. Fosterheim inkludert beredskapsheim

3. Bustad med oppfølging (inkludert bufellesskap