Andre varer

Andre varer omfatter blant annet klær og sko, møbler, sportsutstyr og annet fritidsutstyr.