Pleiearbeidere

Inkluderer helsefagarbeidere, hjemmehjelper og andre pleiemedarbeidere. Inkluderer ikke sykepleiere.