Tvang i omsorgstjenesten

Tre typer tvang skal registreres av kommunene og rapporteres til IPLOS-registeret. Det gjelder tvang i nødssituasjoner (omsorgstjenesteloven kap. 9, §9-5, tredje ledd, bokstav a.), planlagt tvang i gjentatte nødssituasjoner og tiltak for å dekke brukerens grunnleggende behov (omsorgstjenesteloven kap. 9, §9-5, tredje ledd, bokstav b og c), og helsehjelp med tvang (Pasient- og brukerrettighetsloven §4 A-5).