Energiformål

Forbruk til energiformål omfatter energiprodukter benyttet til drift av maskiner, lys, oppvarming, transport og som reduksjonsmiddel i industrien. Energiprodukter benyttet som råstoff i industrien, energiprodukter benyttet til omvandling i oljeraffinerier og forbruk av smøremidler og bitumen er ekskludert.