Utgiftene

Utgiftene føres i NR og UR tabeller under posten Import reisetrafikk.