LHML

Sterk aldring: Lav fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og lav innvandring.