HHMH

Høy nasjonal vekst: Høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring.