Nettoinnvandringen

Innvandringer minus utvandringer.