Innvandrere

Merk forskjellen mellom ‘innvandrer’ og ‘innvandring’. Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som er registrert bosatt i Norge. Innvandring er antall flyttinger til Norge i løpet av en periode, vanligvis ett år, og inkluderer personer født både i Norge og utlandet.