Kjernefamilie

En kjernefamilie er i denne sammenheng en familie med et gift eller samboende par og minst ett barn der alle de hjemmeboende barna er parets felles barn.