Produksjon av primære energiprodukter

Produksjon av primære energiprodukter omfatter utvinning av brensel eller energi fra naturlige fornybare eller ikke-fornybare energikilder. Energiprodukter som er produsert uten råstoffinnsats av andre energiprodukter, kalles primære energiprodukter. Dette gjelder for eksempel kull, ved, råolje og naturgass.