Stasjonære energibruk

Stasjonær energibruk er forbruk av energiprodukter utenom forbruk til transport. Det omfatter blant annet lys og oppvarming.