Dekomponering

En dekomponeringsanalyse kan indikere hvor mye av den samlede endringen i energiforbruket som skyldes henholdsvis utviklingen i aktivitetsnivået i økonomien, endringer i næringsstrukturen eller hvor effektivt energien ble utnyttet.