Merverdiavgift (mva)

Merverdiavgift (mva) er en avgift som i hovedsak betales av forbrukere når de kjøper varer eller tjenester.

Inngående mva er avgiften som næringsdrivende betaler ved kjøp av varer og tjenester. Som oftest får næringsdrivende fradrag for inngående mva.

Utgående mva er avgiften som næringsdrivende beregner og krever på vegne av staten ved salg av varer og tjenester.

Helsetjenester er unntatt mva. Det vil si at forbrukerne ikke betaler mva for helsetjenester. Helseforetakene skal derfor ikke beregne utgående mva når de leverer helsetjenester. Derfor hadde de tidligere heller ikke rett til å få fradrag for inngående mva. (Skatteetaten, 2018)