Driftsordningar

Ordninga opnar for overføring av kvotar mellom fartøy utan at fartøyet må kondemnerast. Det er tilstrekkeleg at fartøyet som gjev frå seg kvote, blir teke ut av fisket.