Strukturkvoteordningar

Tidsuavgrensa overføring av kvote mellom fartøy både i kyst- og havfiskeflåten. Det blir stilt krav om destruksjon av fartøy som gir frå seg kvote, og det er ulike reglar for avkorting av kvoten for kyst- og havfiskeflåten.