Kolmule

Kolmule er ein liten torskefisk som kan bli inntil 50 cm lang. Vert mest nytta i industrien til fiskemjøl, olje og fôr.