Lodde

Lodde er ein liten stimfisk som kan bli 20 cm lang. Nesten all fangsten blir nytta til dyre- og fiskefĂ´r.