Totalbestanden

For å berekne fiskebestandar blir kvar årsklasse av bestanden følgd. Ny informasjon om mengd fisk i ein gjeven årsklasse vil påverke resultata for denne årsklassen bakover i tid. Totalbestanden omfattar fisk eldre enn to år.