Havfiskefartøya

I hovudsak båtar på over 28 meters lengd, som fiskar på det opne havet og på fiskebankane (grunne område til havs).