Konsesjonar

Spesielt løyve til å drive trålfiske, reketråling, ringnotfiske eller fangst av kval eller sel. Løyvet gjeld for eigaren av fartøyet og berre for eitt fartøy. Det finst eit eige register over konsesjonar og deltakartilgangar som kvar fartøyeigar er tildelt for kvart fartøy.