Arbeidsledigheten

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. Arbeidsledige blir regnet i prosent av arbeidsstyrken, som er summen av sysselsatte og arbeidsledige.