Norsk næringsliv

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi.