IA-avtalen

IA-avtalen er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet. De overordnede målene er å bidra til å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. En ny intensjonsavtale ble underskrevet 4. mars 2014, og gjelder ut 2018.