KPI-JE

KPI uten energivarer. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til energivarene (dvs: elektrisitet inkludert nettleie, flytende og fast brensel, varmeenergi samt drivstoff) i KPI blir holdt utenfor beregningene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI.