Konsultasjoner

En konsultasjon innebærer som regel et fysisk møte mellom lege og pasient og at legen foretar en medisinsk utredning.