Formell utdanning

Omfatter all offentlig godkjent utdanning som fører til formell kompetanse: grunnskole, moduler, årskurs, fagbrev eller studiekompetanse på videregående skolenivå (også praksis), offentlig godkjent fagskoleutdanning, utdanning som gir studiepoeng ved høgskole eller universitet, og godkjent videreutdanning som gir spesialisering for profesjoner (for eksempel spesialisering innenfor medisin).