Den øvrige befolkningen

Personer som hverken er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.