Kort høyere utdanning

Inkluderer universitets- og høgskoleutdanninger med en varighet på fire år eller mindre.